Restaurant Floris V • Voorstaat 12, Voorschoten • T 071-5618470

online reserveren

Historie

 

Voorschoten is ontstaan op een oude strandwal en had een langgerekte vorm. Bodemvondsten tonen aan dat reeds 2000 jaar voor Christus ter hoogte van de huidige Voorschotense wijk Boschgeest een nederzetting bestond van veehoudende vissers/jagers. Die langgerekte vorm, ontstaan door lintbebouwing in de middeleeuwen, is terug te vinden in de Voorstraat, die als markt fungeerde. Floris V van Holland verleende in 1282 marktrechten. Dit langgerekte plein met dorpspomp, oude lindebomen en gaslantaarns is een beschermd dorpsgezicht: van de monumentale gevels verdient het Ambachts- en Baljuwhuis een eervolle vermelding.

 

Floris V, geboren op 24 juni 1254, groeit op onder de voogdij van zijn oom Floris en zijn tante Aleid, de zuster van zijn vader. Aleid stuurt hem naar school waar hij Frans en Diets leert. Hij interesseert zich voor literatuur en geschiedenis. Hij spoort later Jacob van Maerlant aan om de Spiegel Historiael te schrijven en gaf opdracht aan Melis Stoke om zijn eerste versie van de Rijmkroniek te schrijven.

 

In 1266, op twaalfjarige leeftijd, wordt Floris V meerderjarig. Hij kan nu zelf regeren. De grafelijke raad helpt hem samen met een wisselend college van hoge edelen. In 1268 trouwt hij met Beatrijs van Vlaanderen. Dat is al in 1256 vastgelegd. Zij krijgen negen kinderen, waarvan er maar twee volwassen worden.